Ryhmäopetuksen vaihtoehtona, tai sen rinnalla voit syventyä omaan harjoitukseen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn joogaohjelman puitteissa. Joogaterapia konsultaatio mahdollistaa perehtymisen juuri sinun kehollesi ja mielellesi toimivaan harjoitukseen. Perinteisesti joogaa on opetettu yksityisopetuksena soveltaen joogan ja ayurvedan erilaisia menetelmiä yksilölliset taipumukset huomioiden. Joogaterapia työskentely kulkee tämän opetusperinteen jalanjäljissä. 

Joogaterapiassa terapeutti suunnittelee ja ohjaa sinulle joogaharjoituksen, joka vastaa tämänhetkisiä tarpeitasi. Harjoitus suunnitellaan itsearvioinnin, haastattelun, kehon liikkuvuuden, yksilöllisten mahdollisuuksien, pulssinmittauksen ja mielentilan perusteella. Kotiharjoitusta varten saat kirjalliset ohjeet. Harjoitus painottuu yksilöllisesti asanoihin, hengitysharjoituksiin, mantroihin tai meditaatioon. Harjoitus on kestoltaan toivomuksesi mukaan n. 10-90 min.   Harjoitusta säännöllisesti tekemällä voit itse vaikuttaa omaan hyvinvointiisi.

Joogaterapia on täydentävä hoitomuoto, jonka myötä voit syventää sekä täsmentää omaa joogaharjoitustasi. Omaan harjoitukseen sitoutuminen ja siitä vastuunottaminen tuo sisäisen viisautesi esiin. Näin voit tulla tietoisemmaksi kehon antamasta palautteesta, mielentoiminnoista sekä itsestäsi löytyvästä ymmärryksestä. Oman harjoituksen myötä saavutetaan itsenäisyyttä ja valmius syventyä joogaan myös ohjaustilanteen ulkopuolella. 

Joogaterapiakonsultaation hinta on 72 €/60 min. Tapaamisia on yhteensä ainakin kolme, tarvittaessa useammin ja ne ajoittuvat sovitusti muutaman viikon välein.

Jooganopettaja (SJL) Anna Kolehmainen on opiskellut joogaterapiaa Itävallassa Krishnamacharyan perinteessä vuosina 2011-2012 ja Svastha joogaterapia koulutuksessa Helsingissä Ganesh Mohanin kurssilla vuonna 2017.


Lisätietoja ja ajanvaraus joogaterapia konsultaatioon sähköpostitse: anna.kolehmainen@gmail.com
puhelimitse: 044 340 1505

Jaa tämä sivu

Rosen-kehoterapia


”Mieli voi valehdella, keho ei.” -Marion Rosen


Mikä Rosen?

Menetelmän perustana on oivallus siitä, että lihasjännitykset syntyvät kehoon suojaamaan kuormittavissa tai ylivoimaiselta tuntuvissa elämäntilanteissa tai hetkissä, joissa koemme että todellinen tunteemme on epäsopiva tai ei-hyväksyttävä ja haluamme sivuuttaa sen. Nämä lihasjännitykset voivat jäädä tiedostamatta kehoon pidemmäksi aikaa rajoittaen hengitystä, liikettä, ilmaisua ja olemista, yhteyttä toisiin ihmisiin sekä saattaavat aiheuttaa myös kipuja.


Rosen-menetelmän on kehittänyt fysioterapeutti Marion Rosen. Rosen-terapeutin koulutus on pitkä, vähintään 4-5 vuotta ja harjoitusjaksoon sisältyy 350 vastaanotto kertaa.


Kenelle Rosen sopii? Esimerkkejä Rosenin vaikutuksista:

 • rentoutuminen ja unenlaadun parantuminen
 • omien voimavarojen lisääntyminen kun lihasjännitykset hellittävät
 • tunteiden tunnistaminen ja kohtaaminen
 • fyysisten kipujen ja kireyksien vähentyminen
 • itsetuntemuksen lisääntyminen
 • omien rajojen selventyminen
 • omien asenteiden tiedostaminen
 • muistojen ja mielikuvien aktivoituminen
 • yleinen hyvinvoinnin ja luovuuden kasvaminen
 • omien tarpeiden ja uusien valintamahdollisuuksien löytäminen
 • uusien voimavarojen löytäminen
 • itseilmaisun mahdollisuuksien lisääntyminen


Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Rosen-vastaanotolla asiakas makaa hoitopöydällä ja Rosen-terapeutti tarkastelee hengityksen liikkeitä kehossa ja kosketuksella kohtaa jännittyneitä lihaksia. Rosenissa terapetti käyttää valikoidusti sanoja, ja asiakkaan on mahdollista puhua. Rosenin aikana saa olla myös hiljaa. Tiedostamattoman lihasjännityksen tavoittaminen tuo usein esille tunnemuistoja, joiden kohtaaminen turvallisessa hetkessä rentouttaa lihasjännityksiä.


Rosen ei sovi:akuutin tulehdussairauden tai kriisin aikana, eikä päihderiippuvuuden tai voimakkaan psyykelääkityksen alaisena. Lapsille ei tehdä Rosen-terapiaa. Psykoosin sairastaneille Rosenia ei suositella.


Rosen-terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.


Vastaanotto 60min / 50€

Ensikäynti 75min / 60€ (sis. alkuhaastattelun 15min)


SusannaRaitamäki

Rosen-menetelmän harjoittelija,

fysioterapeutti (AMK),joogaohjaaja

www.rosenmenetelma.fi


Kysy vapaita aikoja ja lisää:

susanna@rosenmenetelma.fi/ 040 769 4998