Jaa tämä sivu

Anna Kolehmainen

Olen saanut ensikosketukseni joogaharjoitukseen kansalaisopiston ryhmässä vuonna 1996. Sittemmin olen opiskellut joogaa itsenäisesti sekä eri opettajien kursseilla. Opiskelu jatkuu edelleen. Joogassa ei voi koskaan tulla valmiiksi.  Erityisesti T.Krishnamacharyan joogatraditio kiinnostaa minua selkeytensä ja johdonmukaisuutensa vuoksi. Tärkeimmiksi opettajikseni voisin mainita Leena Karmakallion, Eeva Koistisen, Iia Lappalaisen, Hanna Staaffin ja Karina Freijn. Olen kiinnostunut joogan kokonaisvaltaisuudesta. Joogan laaja-alaisuus kiehtoo minua, ja pyrin oppimaan lisää sen eri menetelmistä. 

Aloitin Jooganopettajaopinnot Suomen Joogaliiton opettajakoulutuksessa vuonna 2008. Tuolloin aloitin myös omien joogaryhmien ohjaamisen Helsingin joogayhdistyksen Joogahuoneella. Syventävät jooganopettajan opinnot sain päätökseen vuonna 2016. Toimin myös SJL:n kouluttajana opettajakoulutuksessa.

Vuosina 2011-2012 opiskelin joogaterapiaa Krishnamacharyan perinteeseen pohjautuvassa koulutuksessa Itävallassa. Olen erityisesti kiinnostunut joogaterapiatyökentelystä. Se mahdollistaa yksilöllisesti suunnitellun joogaharjoituksen edut etsittäessä ratkaisuja erilaisiin elämän mukanaan tuomiin ongelmatilanteisiin, niin kehon kuin mielenkin alueella.

Olen aina lähestynyt joogaa sen filosofian kautta. Jooga on käytännönläheinen tiede, joka edellyttää itsenäistä työskentelyä sekä eettistä pohdintaa. Joogafilosofia kiehtoo minua erityisesti siksi, ettei se anna valmiita vastauksia, vaan asettaa tietyt reunaehdot joiden puitteissa voimme pohtia, mitä on hyvä elämä, ja kuinka voimme kehittyä sitä kohti omassa jokapäiväisessä arjessamme.

Minulle tärkeimpiä joogakirjoja ovat

Patanjalin joogasutra kokoelma (eri kommentaarineen)

Joogi Ramacharakan Hathajooga Fyysisen hyvinvoinnin joogafilosofia

TKV Desikacharin The Heart of Yoga

Ohjaan joogatunnit tarvittaessa myös englanninkielellä.

Susanna Raitamäki

Jooga tuli elämääni hiljakseen vuonna 2006, jolloin osallistuin ensimmäiselle astangajoogan alkeiskurssilleni. Vaikutuin joogaharjoituksen voimasta selkeyttää ja tasapainottaa oloa - mieltä ja kehoa. Tämä olo sai haluamaan jatkaa joogaharjoituksen parissa. 

Vuosien varrella joogaharjoitus on tukenut matkaani eri elämänvaiheissa ja muutoksissa, myös raskausaikana. Olen vuosien varrella syventynyt astangajoogaan useiden eri opettajien opastamana. Tärkeimpiä opettajiani tähän saakka kulkemallani joogapolullani ovat Masterji (Intia), Linda Taakala (Vääksy), Jattamarie Rauhaluoto (Turku), Sofia Pelo (Turku) sekä Jori Laakso (Turku). Olen aikaisemmin ohjannut astangajoogaa Turussa. 

Koulutukseltani olen fysioterapeutti, joksi lähdin opiskelemaan joogan ja Rosen-terapian opintojeni kiinnostuksen pohjalta. Minulle tärkeitä matkoja ovat olleet myös useat pyöräretkeni telttaillen pohjoismaissa. Erityisesti Islantiin tahdon joskus palata. 

Minulle joogassa on oleellista harjoituksessa syntyvä yhteys itseen, sisimmässä olevaan levollisuuteen ja turvaan, rehellisyys, pakottamattomuus ja lempeä sitoutuneisuus, joka kasvaa omassa tahdissaan harjoituksen edetessä. Luonnollisen hengityksen virrassa oleminen.

Lempijoogakirjani on tällä hetkellä ovat Donna Farhin Jooga ja elämän voima.

Terhi Niinimäki

Aloitin joogan vuonna 2008 ja todenteolla hurahdin vuonna 2011. Joogataipaleeni alkoi Helsingin yliopistoliikunnassa ja jatkui joogakoulu Shantissa. Vuosien varrella olen kuitenkin joogannut monissa muissakin joogakouluissa ja retriiteillä. Merkittävimmät opettajani ovat olleet Kylli Kukk sekä brittiläiset Sudaka ja Sadhita, joiden retriiteillä olen käynyt niin Skotlannissa, Espanjassa kuin Suomessakin.

Joogaopettajaksi opiskelin vuonna 2012 Intiassa, Yoga Vidya Indiassa. Lisäksi olen käynyt mm. muutaman lastenjoogan ohjauskurssin sekä lämpöjoogan ohjauskurssin. Joogaa olen ohjannut useammalla paikkakunnalla vuodesta 2013 alkaen.

Jooga on ollut itselleni merkittävä tekijä hyvinvoinnin tiellä. Se on auttanut minua erityisesti stressinhallinnassa ja omannäköisen elämän elämisessä. Tätä upeaa työkalua haluan jakaa lempeydellä myös muille.

Koska kokonaisvaltainen hyvinvointi on kiehtonut minua vuosia, päädyin vuonna 2021 opiskelemaan myös health coachiksi Health Coach Academyyn. Nautin siitä, että voin auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja näen jokaisen asiakkaan alkavan nauttia elämästään uudella tavalla. Erityisen kiinnostunut olen äitien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, sillä se heijastuu suoraan lapsiin. Vuodesta 2022 olen toiminut hyvinvointialan yrittäjänä yrityksessäni Harmony Coaching.

Vuosien varrella olen lukenut paljon joogakirjallisuutta, mutta klassikko Donna Farhin Jooga ja elämän voima on silti ollut vaikutuksiltaan ylivertainen.

Ville Salonen

Olen alkujaan tutustunut joogaan puolisoni Anna Kolehmaisen kautta. Vuonna 2008 aloitin säännölliset joogatunnit Leena Karmakallion ohjauksessa Joogahuoneella Helsingissä. Vuonna 2011 aloitin jooganopettajan opinnot Suomen Joogaliiton koulutuksessa Saarijärven Joogaopistolla. Joogaopiston demokraattinen ilmapiiri on tuonut joogaopintojeni varrelle monia inspiroivia opettajia, kuten Anja Toppinen, Ritva Kuure, Annika Törn-Raiskila ja Antti Sipinen vain joitakin mainitakseni. Olen ohjannut joogaryhmiä Vanajaveden Opistolla ja Joogakoulu Kajossa vuodesta 2014. Joogassa minua kiinnostaa mm. sen soveltaminen työelämään. Minulle jooga merkitsee keskittymisentaitoa ja hyväksyvää läsnäoloa, johon edetään fyysisen harjoituksen kautta.Joogapolkuni on kulkenut lukiovuosien Hathajoogasta 2007 alkaneeseen
Astangapolkuun, 2018 kundaliinijoogaan, shaktitanssiin, pranayamaan ja
nyt keväällä 2023 ohjaajakoulutuksen myötä Yinjoogaan sekä
restoratiiviseen joogaan ja Yoga Nidraan.
Koska olen enemmänkin kiinnostunut mielestä ja sen liikkeistä sekä
hengityksestä, olen joogan ohella harjoittanut meditaatiota erilaisin
tekniikoin. Nyt töiden yrittäessä viedä mukanaan halusin tuoda taas
joogan arkielämästä myös matolle. Tämänhetkiseen
Yinjoogaohjaaja-opiskeluuni sain kimmokkeen Yin joogan lempeästä
tavoitteesta rentouttaa kireitä lihaksia ja stressaantunutta mieltä.
Meditatiivinen harjoitus tyynnyttää hermostoa.
Tällä hetkellä haluan muistuttaa sekä itseäni että ohjattaviani
joogapolun osasta Ahimsa- Ole ystävällinen ja väkivallaton itsellesi.
Asanaharjoituksen ei ole tarkoitus sattua ja päämääränä ei ole
täydellinen ulkoinen asana vaan sisäinen matka.
Opettajistani tärkeimmät ovat olleet Linda Taakala ja Sat Darshan. Nyt
opiskellessani Yinjoogaa ja restoratiivista joogaa, opettajani on Clare
Gates-Sjöblom jonka lempeää ja sallivaa tyyliä haluan itsekin jakaa.Kirsi Pykälistö

Mervi Suomalainen


Aloitin joogaharjoitteluni Vanajaveden opiston ryhmässä, jossa kävin Annukka Lahtisen oppilaana
toistakymmentä vuotta. Olen jatkanut viikoittaista ryhmäharjoitusta Anna Kolehmaisen ryhmässä,
Joogakoulu Kajon perustamisesta lähtien. Kiinnostukseni joogaan on johdattanut kokeilemaan
vuosien varrella monenlaisia eri pituisia kursseja muuallakin, flowjoogasta, astangaan, kundaliini- jaYin-joogaan sekä pranayamaan. Joogan ydin on itselleni avautunut parhaiten Suomen joogaliiton
lukuisilla kursseilla, kokeneiden opettajien ohjauksessa. Aloitin jooganopettajaopinnot Saarijärvellä
vuonna 2021.


Jooga on minulle henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja kasvun väline. Joogan kahdeksanosainen tie on
käytännönläheinen väline kehittymiseen ihmisenä ja joogamatto on tila, johon palaan mielelläni.
Joogassa hienointa on kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä, kehon ja mielen tasapainon tavoittelu.


Ensi kosketukseni joogaan kokonaisvaltaisena henkisenä tienä avautui nuorena lukemani Paul
Bruntonin Salaista Intiaa etsimässä kirjan kautta. Sittemmin olen tutkinut joogafilosofiaa eri
lähteistä. Tärkein teos minulle on tällä hetkellä T.K.V. Desikacharin The heart of Yoga sekä suomen
kielellä julkaistut Patanjalin Joogasutra tulkinnat